Deze dag is helemaal gericht op het kennismaken met zowel het systemisch werk als het energetisch lichaamswerk. We doen allerlei oefeningen met beide werkvormen én met een combinatie daarvan.
Zaken als: wat is je plek, hoe zit je in je lijf, blijf je bij jezelf en hoe geef je een grens aan komen aan de orde.

Wat is Energetisch Systemisch werken?

We zijn allemaal onderdeel van verschillende ‘systemen’. Je gezin van herkomst, school, je werk, een sportclub, etc. Deze systemen hebben veel invloed op je bestaan, vaak zonder dat je je daar bewust van bent. Met behulp van opstellingen kun je meer zicht krijgen op wat zich afspeelt in jouw systemen. Hiermee vergroot je je bewustzijn en kun je gaan herkennen én erkennen wat de invloed van dit systeem is op je leven.
In een opstelling maken we gebruik van representanten. Deelnemers worden ingezet als je vader, broer of bijvoorbeeld collega. Het krachtige aan opstellen is dat een representant niets anders hoeft te doen dan zich open te stellen. Hij maakt dan vanzelf contact met de energie van wat of wie hij representeert. We volgen wat zich aandient waardoor diepgewortelde patronen zichtbaar kunnen worden.

Door naast het klassieke opstellen gebruik te maken van energetisch lichaamswerk volgen we wat het lichaam ons te zeggen heeft. Bij energetisch lichaamswerk gaan we uit van het gegeven dat het lichaam uitdrukt waar het stokt en stroomt en dat onderdrukte emoties en gevoelens in ons lichaam opgeslagen zitten. Wanneer je in een opstelling staat, kun je ook stuiten op iets dat vast is gaan zitten in jezelf. Dit maakt de combinatie van beide werkvormen verrijkend. Het systemische toont ons wat er gaande is in jou. Energetisch lichaamswerk helpt met het uitdrukken daarvan waardoor spanning/energie gaat stromen in plaats van vastzit in je lijf. We maken hierdoor optimaal gebruik van de wijsheid van het lichaam en laten dat samen met het systeem dat opgesteld staat vol ‘spreken’.

Voor wie

Deze themadag is geschikt voor iedereen die benieuwd is naar deze werkvorm(en). Het maakt niet uit of je hier al ervaring mee hebt.

Door mee te doen krijg je meer contact met je lichaam en vergroot je je lichaamsbewustzijn. Ook krijg je zicht op de invloed van de systemen waar je onderdeel van bent.